Мрамор, пластика жана дарактан жасалган такталардын бардыгы адам ден соолугуна коопсуздук жаратса дагы, алардын кайсынысы пайдалуурак экендигине токтолобуз.

Ал эми алардын кайсынысы алда канча пайдалууларак экендигине Кливер аттуу адис эксперимент жүргүзүп көргөн. Өзгөчө ал такталардын тазалык жагына көңүл бурулган. Мисалга, эт же мөмө-жемиш тууралгандан кийин, жууган соң кайсынысы алда канча таза болгондугунда.

Адам ден соолугу үчүн эң коопту пластикалык такта болуп саналат

Тесстин жыйынтыгында пластикалык такта жуулгандан кийин дагы бактериялар көбүрөөк калгандыгы аныкталган. Анда кесиндилерде туруп калган бактериялар жуулган соң дагы кетпей такалып калган. Ал эми мрамор менен жасалган такталарды жууган соң, андагы бактериялар толугу менен кеткендигине адис Кливер токтолду.