Кыз балага уул баладан айырмалап, ага тарбия берүү дагы өзгөчө болуп саналат. Ата-энелерге төмөнкү маанилүү деген кеңештер боюнча күмүш сырга.

Кыз баланы урган болбойт

Негизи эле уул бала болобу, кызыл бала болобу экөөн тең эле уруп чоңойткон болбойт. Өзгөчө кыз баланы. Анткени ал келечектеги бирөөнүн сүйүктүү жары жана эне. Ошондуктан ал кичинесинен кандай тарбия көрсө, ал чоңойгондо үй-бүлөлүк тажрыйбада колдонот.

Өзүмчүлдүк касиетин басынтуу болобойт

Өзүмчүлдүк бул-адам баласындагы психикалык жактан дени сак көрсөткөн көрүнүш. Анткени ар бир бала өзүмчүл болгону нормалдуу көрүнүш. Адам алгач өзүнө камкордук жасоо керек. Ал үчүн кыз балага кичинесинен тарта күнүнө жок дегенде өзү каалаган нерсени жасоо үчүн эки саат убакыт бериш керек.

Акылга сугаруу керек

Акылды жаш энелер көп айтпайт, алардын чыдамы да, тажырыйбасы да аз. Акылды чоң энелер айтса жакшы, алардын тажырыйбасы кең, акылы терең, сөзү нускалуу, жугумдуу.

Ар бир үйдө чоң ата, чоң эне болсо кандай жакшы болмок. Алар балдарды тарбиялаганга чоң жардамын беришмек. Элибизде сөз бар эмеспи, «Карысы бардын – ырысы бар», “Карынын кебин капка сал» деген. «Сууну сиңген жерге куй, акылды уккан кишиге айт» дегендей, жаштайынан сезимдүү болуп, акыл угуп чоңойгон адам келечекте бактылуу, ырыстуу болот.

Ар бир кыз өзүнүн келечектеги үй-бүлөсүнүн бактысы үчүн жаралган, ошондуктан өзүнүн ден-соолугу чың болушуна өзү кам көрүшү керек. Кыздарга ырыскыны таанып аны сактаганды, сарамжалдуу болгонду, жокулукка, оордукка чыдамдуу болгонду, эркекти сыйлап, ага баш ийгенди, улууларга ийкемдүү болгонду, кечиримдүүлүктү, намыскөйлүктү башынан эле үйрөтүү сөзсүз керек. Бактылуу адам башканы да бактылуу кыла алат.